Koncepcja
Projekt
Realizacja
Zobacz więcej

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Lututowie

SAAUT Warszawa > Realizacje > Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Lututowie

SAAUT Sp. z o.o. zrealizowała wszystkie prace elektryczne i AKPiA w ramach modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Lututowie. Zakres inwestycji obejmował pełną modernizację w zakresie budowlanym, technologicznym i elektrycznym. Dzięki półtorarocznej pracy udało się uruchomić kolejny obiekt wpływający pozytywnie na nasze środowisko. Oczyszczalnia Ścieków w Lututowie została wyposażona w nowoczesne rozwiązania technologiczne. Nad całością czuwa system sterowania wykonany przez SAAUT Sp. z o.o..

Inwestycja: Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Lututowie
Zakres prac: Elektryka i AKPiA
System sterowania: Siemens S7-1200
System wizualizacji: ASIX EVO

Zakres inwestycji:

  • montaż nowej automatycznej stacji zlewnej 
  • przebudowa pompowni ścieków surowych
  • montaż węzła mechanicznego oczyszczania ścieków z sitopiaskownikiem
  • przebudowa bioreaktora i wydzielenie 2 ciągów technologicznych
  • montaż prasy do mechanicznego odwadniania osadu
  • budowa wiaty składowania osadu
  • wykonanie ogrodzenia terenu
  • wykonanie utwardzenia terenu
  • wykonanie systemu sterowania
  • dostawa systemu SCADA
HACH LANGE
SCADA ASIX
Sterowanie pomp

Firma SAAUT Sp. z o.o. wykonała komplet robót elektrycznych i AKPiA. Dostarczona została rozdzielnica główna RG, rozdzielnica technologiczna RT, rozdzielnica pompowni głównej RPG, lokalne szafki sterowania dla pomp i zaworów. Wymieniono wszystkie trasy kablowe i okablowanie. Wykonano nowe oświetlenie terenu jak i nowe oświetlenie w hali technologicznej wraz z oświetleniem awaryjnym. Zamontowano pomiary tlenu dla obu ciągów reaktora, sondy poziomu, przepływomierz. System sterowania bazuje na sterownikach firmy Siemens. Nad całością obiektu czuwa system SCADA pozwalający kontrolować pracę obiektu.