Koncepcja
Projekt
Realizacja
Zobacz więcej

Tag

oczyszczalnia ścieków
SAAUT Warszawa >
Sysstemy SCADA
Wykonaliśmy rozbudowę Oczyszczalni ścieków w miejscowości Proszowice. Projekt zawierał budowę nowych obiektów jak i remont istniejących. Projekt miał na celu poprawę jakości czyszczonych ścieków. Wykonany został nowy system automatyki przemysłowej wraz z nową szafą automatyki i stacją operatorską SCADA. Projekt miał na celu poprawę efektywności czyszczenia ścieków oraz zwiększenie wydajności oczyszczalni do 2400m3/dobę.