Koncepcja
Projekt
Realizacja
Zobacz więcej

Systemy sterowania HVAC

SAAUT Warszawa > Automatyka budynkowa > Systemy sterowania HVAC

Systemy sterowania HVAC

Firma SAAUT projektuje i wykonuje systemy sterowania HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning). Nasze rozwiązania w sposób optymalny sterują systemami grzania, wentylacji i klimatyzacji zapewniając użytkownikom zarówno komfort termiczny jak i odpowiedni poziom jakości powietrza. Wdrażamy rozwiązania na potrzeby przemysłu jak i budownictwa użytkowego.

Czym jest HVAC?

Nazwa pochodzi od pierwszych liter angielskich słów Heating, Ventilation, Air Conditioning, czyli ogrzewanie, wentylacja oraz klimatyzacja. Na całą instalację składają się poszczególnie zintegrowane urządzenia zapewniające sprawną wymianę powietrza w pomieszczeniach w sposób optymalny przy zachowaniu odpowiednich warunków temperatury i wilgotności. Odpowiednio wykonane i opomiarowane systemy HVAC pozwalają w sposób racjonalny optymalizować wydajność energetyczną budynków przekładając się bezpośrednio na obniżenie kosztów eksploatacji obiektu.

Aktualny kierunek polityki energetycznej Unii Europejskiej jak i krajowej związany z podnoszeniem efektywności energetycznej przyczynia się do ciągłego rozwoju branży HVAC. Zaawansowane instalację sterowania HVAC odnajdziemy już nie tylko w przemyśle, ale również w budownictwie użytkowym. Branża HVAC stała się dość znaczącą częścią automatyki przemysłowej.