Koncepcja
Projekt
Realizacja
Zobacz więcej

Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Grębowie

SAAUT Warszawa > Realizacje > Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Grębowie

SAAUT Sp. z o.o. zrealizowała wszystkie prace elektryczne i AKPiA w ramach rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Grębowie. Zakres inwestycji obejmował rozbudowę obiektu w zakresie budowlanym, technologicznym, elektrycznym i AKPiA. Została również zabudowana instalacji fotowoltaiki o mocy 50kWp w celu zmniejszenia kosztów eksploatacji obiektu. Dzięki wymianie całego systemu sterowania obiekt jest w pełni automatyczny. Nad całością czuwa system sterowania wykonany przez SAAUT Sp. z o.o..

Inwestycja: Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Grębowie
Zakres prac: Elektryka i AKPiA
System sterowania: Siemens S7-1500
System SCADA: ASIX EVO

Zakres inwestycji:

 • budowa dwóch sekwencyjnych reaktorów biologicznych SBR
 • montaż zintegrowanego urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków
 • wykonanie komory pomiarowej ścieków oczyszczonych
 • wykonanie kontenerowej stacji dozowania środków chemicznych
 • wykonanie kontenerowej stacji odwadniania osadów
 • wykonanie komór zasuw
 • budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 50kWp
 • przebudowa i rozbudowa sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnej
 • wykonanie nowego układu sterowania wraz z nowymi rozdzielnicami
 • dostawa i uruchomienie instalacji AKPiA
 • dostawa systemu SCADA zarządzającego całym obiektem
SBR
Endress Hauser Tlen
Rozdzielnica automatyki
Sitopiaskownik
SCADA Oczyszczalnia

Firma SAAUT Sp. z o.o. odpowiedzialna była za komplet robót elektrycznych i AKPiA. Dostarczone zostały wszystkie rozdzielnice i szafy sterownicze potrzebne do pełnego sterowania Oczyszczalnią. Dostarczono rozdzielnicę technologiczną RT, rozdzielnicę stacji dmuchaw RD wraz z dmuchawami typu roots’a firmy Aerzen 3x22kW, rozdzielnicę stacji dozowania chemii RDC, rozdzielnicę stacji odwadniania osadu ROO, kilkanaście szafek sterowania lokalnego urządzeniami technologicznymi umieszczonymi na dwóch sekwencyjnych reaktorach biologicznych SBR oraz istniejącym zmodernizowanym reaktorze.

Dostarczono, zamontowano i uruchomiono pomiary fizykochemiczne firmy Endress Hauser takie jak tleny, przepływomierze, przetworniki poziomu, przetworniki ciśnienia. przetworniki temperatury. Firma SAAUT Sp. z o.o. wykonała wszystkie nowe trasy kablowe – ziemne oraz w obrębie technologii. Wykorzystano koryta zamknięte perforowane z blachy kwasoodpornej. Dostarczono i zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy 50kWp w celu optymalizacji kosztów energii elektrycznej. Wykonano pełny monitoring energii wraz ze strażnikiem mocy.

W celu komunikacji wszystkich urządzeń automatyki wykonana została zredundowana sieć światłowodowa pomiędzy wszystkimi obiektami. System sterowania oparty został o rozwiązania firmy Siemens serii S7-1500 z oddalonymi wyspami ET200SP. Nad całością instalacji Oczyszczalni Ścieków czuwa system SCADA.