Koncepcja
Projekt
Realizacja
Zobacz więcej

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe

SAAUT Warszawa > Realizacje > Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe

SAAUT Sp. z o.o.  wykonała kompletny  system sterowania dla Oczyszczalni Ścieków w Ujeździe. Oczyszczalnia została zaprojektowana przez dr inż. Ryszard Wendę i składa się z dwóch ciągów technologicznych  stanowiących wielofunkcyjny reaktor biologiczny o działaniu semiperiodycznym.   Zakres inwestycji obejmował budowę reaktora, przebudowę obiektów w zakresie technologicznym, elektrycznym i automatyki. System sterowania oczyszczalnią został wykonany w oparciu o rozwiązania firmy Siemens.

Inwestycja: Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Ujeździe
Zakres prac: System sterowania
System sterowania: Siemens S7-1500
System SCADA: ASIX EVO

Zakres inwestycji:

 • budowa pompowni II-stopnia
 • budowa wielofunkcyjnego reaktora biologicznego o działaniu semiperiodycznym
 • budowa pompowni wody technologicznej
 • budowa komory przepływomierza ścieków oczyszczonych
 • dostawa filtra powietrza węglowego wraz z instalacją technologiczną
 • dostawa stacji reagenta
 • przebudowa stacji dmuchaw
 • przebudowa pompowni ścieków dowożonych
 • przebudowa zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych
 • wykonanie nowego systemu sterowania całą Oczyszczalnią
 • rozbudowa wewnętrznych dróg, chodników, ogrodzenia
Reaktor SBR
Moduł sterujący reaktorem wielofunkcyjnym o działaniu semiperiodycznym
Wenda modul sterujący
SCADA Moduł sterujący reaktorem

Firma SAAUT Sp. z o.o. odpowiedzialna była za wykonanie systemu sterowania całą Oczyszczalnią Ścieków w Ujeździe. Dostarczone zostały wszystkie rozdzielnice, szafy sterownicze, szafki lokalnego sterowania, aparatura pomiarowa. System oparty został o sterownik Siemens S7-1500 z możliwością rozbudowy w kolejnych etapach modernizacji Oczyszczalni Ścieków. Komunikacja z urządzeniami wykonawczymi została oparta o protokół Profinet i Modbus TCP. Ze względu na rozległość obiektu wykonana została instalacja światłowodowa. 

Moduł sterujący reaktorem wielofunkcyjnym o działaniu semiperiodycznym

Licencjonowane moduły sterujące odpowiedzialne są za pracę reaktora semiperiodycznego, którego projektantem jest dr inż. Ryszard Wenda. Moduły mają zaszyty algorytm sterowania pozwalający na prawidłową pracę reaktora.

Moduły sterujące pracują w czterech fazach cyklu: Napowietrzanie I, Napowietrzanie II, Sedymentacja, Dekantacja. Każdy z modułów wyposażony jest w 3 przepustnice z napędem elektrycznym w celu kontroli procesu napowietrzania, wypychania ścieków z komory ciśnieniowej i prawidłowej dekompresji komory po wykonaniu zrzutu ścieków.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie wykonania modułów sterujących reaktorem wielofunkcyjnym o działaniu semiperiodycznym.