Koncepcja
Projekt
Realizacja
Zobacz więcej

Automatyka oczyszczalni ścieków w Proszowicach

SAAUT Warszawa > Realizacje > Automatyka oczyszczalni ścieków w Proszowicach

Wykonaliśmy rozbudowę Oczyszczalni ścieków w miejscowości Proszowice. Projekt zawierał budowę nowych obiektów jak i remont istniejących. Projekt miał na celu poprawę jakości czyszczonych ścieków za co między innymi będzie odpowiedzialna automatyka oczyszczalni ścieków. Wykonany został nowy system automatyki przemysłowej wraz z nową szafą automatyki i stacją operatorską SCADA. Projekt miał na celu poprawę efektywności czyszczenia ścieków oraz zwiększenie wydajności oczyszczalni do 2400m3/dobę.

Inwestycja: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Proszowicach
Zakres prac: Elektryka i automatyka
System sterowania: Siemens S7-1500
System wizualizacji: System SCADA ASIX.EVO

Zakres inwestycji:

  • modernizacja Reaktora Biologicznego wraz z wymianą rusztów napowietrzających
  • przebudowa stacji odwadniania osadu wraz z nową prasą taśmową
  • modernizacja stacji mechanicznego oczyszczania ścieków – dostawa sita spiralno – kanałowego
  • budowa stacji zlewczej/punktu zlewnego
  • wykonanie kompletu instalacji technologicznych
  • wykonanie kompletu instalacji elektrycznych i automatyki
  • wykonanie nowego systemu sterowania
  • wykonanie opomiarowania
Sysstemy SCADA
Ruszt napowietrzajacy
Prasa Andritz

Automatyka oczyszczalni ścieków

Firma SAAUT Sp. z o.o. wykonała komplet projektów wykonawczych nowego systemu automatyki oczyszczalni ścieków. Zaprojektowano i wykonano szafę automatyki SA wyposażoną w sterownik Siemens S7-1500 nadzorujący pracę Oczyszczalni Ścieków w Proszowicach. Wykonano nową rozdzielnicę reaktora biologicznego skomunikowaną połączeniem światłowodowym z główną rozdzielnicą. Wszystkie urządzenia zostały wyposażone w lokalne skrzynki sterowania umożliwiające pracę w trybie lokalnym. Wykonano nowy system sterowania i archiwizacji danych pomiarowych SCADA. Wykorzystano oprogramowanie ASIX.EVO budując stację operatorską z 32″ monitorem w celu łatwej obsługi przez użytkownika końcowego. Operator nadzorujący pracę oczyszczalni ma możliwość kontroli procesu z pomieszczenia dyspozytorni. Wszystkie dane z pomiarów są archiwizowane w celu późniejszej analizy w postaci trendów i raportów historycznych. Automatyka oczyszczalni ścieków została oparta w aparaturę pomiarową Hach Lange w celu kontroli pomiarów fizykochemicznych. Zamontowano również sondy hydrostatyczne poziomu oraz wyłączniki pływakowe dlatego napędy są chronione przed suchobiegiem.   Aby mieć możliwość późniejszej rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Proszowicach wykonano 10 studni kablowych połączonych rurami karbowanymi. Wykonano komplet tras kablowych z koryt perforowanych kwasoodpornych. Położono nowe okablowanie zasilające i sterownicze w celu niezawodnej pracy automatyki oczyszczalni ścieków. W ramach rozbudowy zostały dostarczone urządzenia z własnym układem sterowania. Wykonano komunikację opartą o protokół Modbus TCP z prasą stacji odwadniania osadu firmy Andritz, z sitem kanałowym firmy Huber oraz stacją zlewną firmy WIS Technologie. Dzięki takiemu rozwiązaniu system SCADA ma dokładne informację z poszczególnych urządzeń, a operator z jednego miejsca obserwuje całość procesu technologicznego.